Medlemsfordeler

Her får du en kort oversikt over fordeler som medlem i VDC Norway:
Se egne sider for medlemsaktiviteter og utviklingsprosjekter
Faglige ressurser er under utvikling. Dette vil i hovedsak ble gjennomført av administrasjonen i VDC Norway. Foreløpig manger vi ressurser til å gjennomføre dette på en faglig tilfredsstillende måte.
Her vil din medlemskontingent spille er viktig rolle!

Faglige ressurser 
Dette er tilgang til til oppdatert
Faglig materiell
     Presentasjoner fra VDC sertifiseringskurs
     Presentasjoner tilrettelagt for medlemmer
     Oversikt over faglige ressurser
     Prosjekteksempler 
Resultater fra spørreundersøkelser blant medlemmene
Bachelor- og Masteroppgaver:
    Du kan legge ut forslag til tema for oppgaver
    Oversikt over oppgaver fra ulike studiesteder
Forskningsrapporter
Nyhetsbrev 
Invitasjoner til faglige arrangementer, bla i Stanford
    Koordinering av deltakelse og reise
Nyhetsbrev
– og mye annet

Medlemsaktiviteter
er en bestemt type aktivitet som gjennomføres på en oppgitt tid og sted
Kan sette opp en serie med faglige tema
Medlemmer får rabatt på deltakelse i forhold til ikke-medlemmer
      Det skal lønne seg å være aktivt medlem
Noen arrangementer er også kun for medlemmer
    Det skal være en forskjell på å være medlem og ikke være medlem
-og mye annet 

Utviklingsprosjekter
er et definert leveranse som ett produkt, en tjeneste eller en kombinasjon
Utvikles som et prosjekt av en avgrenset gruppe over en gitt tid – som brukes av alle medlemmene

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Personvernerklæring - åpnes i en ny fane