Felles språk – Fagterminologi

Felles språk og referanser er en forutsetning for felles for forståelse.
VDC er et faglig rammeverk for prosjektgjennomføring – der man bruker definerte faguttrykk for spesifiserte oppgaver. Denne siden vil gi deg et grunnlag for VDCisk – og at det ikke er så forskjellig fra norsk som man skulle tro 😉

VDC Norway planlegger å opprette en gruppe som skal jobbe med

      VDC begreper vi begriper i BAE næringen 🙂

Vi vil jobbe «profesjonelt» og vil benytte Språkrådets 
Slik lagar du ei termliste i utviklingen av vår fagterminologi.

Nettkurs tar ca. 45 minutter å gjennomføre. Nest trinn er å sette seg inn i Termlosen til Språkrådet.

Vi har allerede en lang liste med VDC termer på norsk, engelsk og tysk som start, men mange mangler fortsatt gode norske definisjoner. Ta kontakt med Eilif Hjelseth om du synes dette er interessant å ta videre.

Learning by discussing  😉

Her er en kort (gammel, men fortsatt relevant) presentasjon på 10 ark som gir en kjapp innføring.

 

Her er noen andre eksempler på ordbøker: 

Byggordboka er et felles, nettbasert oppslagsverk med omforente definisjoner og begreper knyttet til prosesser og aktiviteter innen FDV, eiendomsutvikling og fasilitetsstyring. 

Norsk-engelsk ordliste for plan- og bygningsloven fra Regjeringen.

Har du en brennende interesse, så er Kollegiet for brannfaglig terminlogi rett nettsted

Vi avslutter denne foreløpige oversikten – ta kontakt med Eilif Hjelseth om du har noe du vil ha lagt til
men det største og beste av dem alle:

Standard Norges nye termbase. Her finner du termer og definisjoner fra de fleste internasjonale og nasjonale standarder vi forvalter. Meny på norsk bokmål, nynorsk og engelsk.
Total (English): 355461,  Total (Bokmål): 79975,  Total (Nynorsk): 72587,  Total (Français): 56987

Til tross for et stort antall termer,
så innholder den ikke en definisjon av VDC som gir mye mening for oss 😉

Kanskje en god grunn til å engasjere i VDC Norway sitt utviklingsarbeid!

 

Data ordbøker  /  Data dictionaries

Et svært bra sted å utforske er Define   
Her får du tilgang til dataordbøker klar til bruk. Et godt utgangspunkt for å ta ut det fulle potensialet i standardiserte data for byggenæringen.

Norsk dataordbok er en dataordbok som er utviklet basert på blant annet norske produktstandarder fra Standard Norge, NS 3451 bygningsdelstabell, IFC 4.0 og tverrfaglig merkesystem (TFM).

Dataordboken hjelper organisasjoner og bransjeaktører med å gjøre deres informasjon tilgjengelig i et standardisert og maskinlesbart format. På denne måten kan de implementere et felles digitalt språk som bidrar til forbedret samhandling i bygge- og anleggsnæringen og til en mer effektiv og transparent informasjonsflyt basert på standarder.

Kjenner du til andre relevante ordbøker?
Ta kontakt med Eilif Hjelseth om du har noe du vil ha lagt til i denne oversikten.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Personvernerklæring - åpnes i en ny fane