Endringsledelse

Innføring av VDC i ett prosjekt eller en virksomhet er er form for praktisk endringsledelse.

Vi har derfor satset på å ta in endringsledelse som en en del av vår mentordanning. Dette gjør vi på flere måter gjennom hele mentorprogrammet -og etterpå. Vi har en egen workshop om endringsledelse fra 19. – 22. mars 2024. Denne workshopen er også åpen for ledere i virksomheter som har VDC sertifiserte, eller planlegger å få dette på neste kurs. Vi har laget en egen invitasjon til denne workshopen.

Vil legger også vekt på at deltakerne på mentorprogrammet skal ha fokus på hva de gjør av endringer i egen virksomhet – fokuset er flyttet fra seg selv som prosjektleder til rollen som endringsleder.

VDC Norway vil selvsagt bidra til å dele denne kompetansen til alle våre medlemmer – Vi gjør en forskjell!

Endringsledelse er et etablert fagområde med flere teorier, rammeverk, prinsipper og praksiser – for bruk i ulike sitasjoner og med ulike formål. Se mer på våre oversiktsiker om endringsledelse
Det er ikke en metode som fikser alt for alle – og det kommer også an på hvordan dette implementeres i praksis i ditt prosjekt eller virksomhet — eller bransjen. Vi har derfor laget en side som har en litt mer prosjektrettet og praktisk vinkling på implementering av digitale løsninger. Prinsippene er er basert på «Implementation science» for å vise at man kan gjenbruke etablert kompetanse på en ny måte.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Personvernerklæring - åpnes i en ny fane