Utviklingsprosjekter

Her er en oversikt over pågående og planlagte utviklingsprosjekter
-og litt om hvordan utviklingene organisert

Anskaffelsesveilederen 
Kompetansebevis
VDC veileder – VDC gjennomføringsplan
VDC-boka med ca 40 prosjekteksempler

Formålet med utviklingsprosjekter er å ha en definert leveranse som ett
– produkt
– tjeneste
— kombinasjon
Utvikles som et prosjekt av en avgrenset gruppe over en gitt tid
Brukes av alle

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Personvernerklæring - åpnes i en ny fane