Argumenter for å overbevise «Sjefen»

De 600 som har gjennomført vår VDC sertifisering vet at dette er et svært bra og praktisk rettet kurs som gir verdifull kompetanse. – Har ikke hørt om noen VDC sertifiserte som har sagt at
«Skulle heller vært på jobb enn å gjør de nye VDC greiene!»

 

Vi tar gjerne imot forslag til argumenter som vi kan bruke – send dette in anonym på vårt nettskjema.
En stor del av verdien med flere deltakere er at du får flere kompetente kollegaer og samarbeide med.

 

Her har vi samlet noen argumenter for hvorfor din sjef skal si «Ja»
til at du og andre fra din virksomhet tar VDC sertifisering nå! 

 

«Sjefen» Er det krav om VDC?
«Ditt svar»:  Ja, i flere og flere prosjekter settes det krav om dokumentert kompetanse for å bli kvalifisert. Disse kravene kommer til å øke i både hvilke prosjekter som krever VDC – og at de kommer til å sette reelle krav til kvaliteten på kompetansen. Årets VDC kurs har mentorer fra Bane NOR (2 personer), Statens Vegvesen (2 personer) Statsbygg, Vestland Fylkeskommune, Lidl, Statens Vegvesen
– dvs.  7 av 20 mentorer er byggherrer. De har også mange deltakere på VDC sertifiseringskurset (som jeg vil bli kjent med) 
I tillegg har 1 av 3 kursdeltakere er byggherresiden på de to siste kursene – det blir over 120 til sammen.
Ikke bare setter de krav om VDC – de vil også sette krav til at vi kan dokumentere at de som jobber på prosjektet – Dette løser vi enkelt ved å sende flest mulig på VDC sertifiseringskurs.

«Sjefen»Det er dårlige tider  – vi må spare der vi kan!
«Ditt svar»:  Det koster noe å ikke få de beste jobbene.
Skal vi studere oss ut av krisen ved å bygge kompetanse og kapasitet,
eller skal vi stare oss ut av krisen ved spare kapital?

 

«Sjefen»Kurset er for langt – du blir for mye borte fra jobben!
«Ditt svar»:  Det  er kun 5 dager i slutten av august – på arbeidsdag 6 er jeg tilbake og begynner å bruke det jeg har lært. Her har jeg støtte av mentor – som gjør at det jeg setter igang med er ting som jeg kan følge opp

 

«Sjefen»Vi venter, du kan ta neste kurs.
«Ditt svar»:  Neste kurs går i 2026. Skal vi fortsett med «gamlemåten» frem til da?
Skal vi spare eller studere oss ut av krisa? 

«Sjefen»: Jeg er fortsatt ikke overbevist  – har du noen flere argumenter?  

Ditt svar: Ja, jeg har mange – man da må du også komme med like mange og like gode grunner til at du ikke velger å utvikle kompetanse og kapasitet! 

 

 

Hva er nytten av Virtual Design og Construction – VDC:

1. Kostnadsbesparelser:
o VDC gir muligheten til å identifisere potensielle kostnader tidlig i prosjektet ved hjelp av BIM-modeller og simuleringer. Dette gjør det lettere å optimalisere design og materialbruk, noe som kan føre til betydelige besparelser. 

 

2. Bedre samarbeid og kommunikasjon:
o VDC gir et felles digitalt miljø der alle aktører kan samhandle og dele informasjon. Dette reduserer risikoen for misforståelser og feil, og forbedrer samarbeidet mellom arkitekter, ingeniører, entreprenører og andre involverte.

 

3. Tidsbesparelser:
o Ved å bruke VDC kan man visualisere hele prosjektet før det bygges. Dette gir muligheten til å identifisere potensielle flaskehalser og optimalisere tidsplanen. Tidsbesparelsen kan være betydelig ved å gjøre det riktig første gang.

 

4. Bedre kvalitet og færre feil:
o VDC gir muligheten til å oppdage feil og konflikter tidlig i prosjektet. Dette fører til bedre kvalitet og færre endringer underveis, noe som igjen sparer tid og ressurser.

 

5. Bærekraft og miljøhensyn:
o VDC kan bidra til å optimalisere energiforbruket og materialbruk i byggeprosjekter. Dette er viktig for å oppnå bærekraftige løsninger og redusere miljøpåvirkningen.  Bærekraft er ett av vurderingskriteriene for VDC sertifiseringen.  Vi kan vise at vi oppfyller «30% kravet» om bærekraft på en praktisk måte.

 

6. Bedre beslutningsgrunnlag:
o VDC gir muligheten til å teste ulike alternativer og scenarier før man tar beslutninger. Dette gir bedre beslutningsgrunnlag og øker sannsynligheten for vellykkede prosjekter .
Samlet sett kan VDC bidra til å forbedre effektiviteten, kvaliteten og lønnsomheten i byggeprosjekter.

 

Dette var noe av mine argumenter for å delta med flest mulige fra oss
– Hva er dine argumenter for at vi skal velge å IKKE delta? 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Personvernerklæring - åpnes i en ny fane