TEVAS

Strategisk medlem i VDC Norway

Kontaktperson:  Einar Ruud 

TEVAS
Vi skal lede, utvikle, og levere smartere tekniske løsninger for bygg og infrastruktur som skaper trivelige, helsefremmende, og produktive omgivelser.
Gjennom rådgivning, salg, og solid kompetanse skal vi påvirke og legge til rette for bærekraft og varig verdiskaping.
Om oss
Tevas er en del av Allier Gruppen, som er en av de største totalentreprenørene innenfor de tekniske byggfagene på Vestlandet.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Personvernerklæring - åpnes i en ny fane