Lederforum

VI har under etablering et eget for ledere med VDC sertifiserte ansatte

Fokuserer på
– rammebetingelser på bransjenivå og
– implementering på virksomhetsnivå

 

Forumet vil ha kobling mot endringsledelse, gevinstrealisering og bærekraft.   

Harald Monsen fra Nye Veier har vist interesse for å være med,
men ønsker at det også kommer med noen fra arkitekt/rådgiver og fra entreprenørsiden  🙂

Ta kontakt med Eilif på e-post eller mobil 952 66 100 om du også vil bli med i dette faglige fellesskapet!

Arbeidet vil støttes av professor Eilif Hjelseth, slik at det skal være overkommelig i en travel hverdag

Vi satser på få, men gode aktiviteter!

 

Eksempel på aktivitet:
På forrige avsluttende samling for VDC sertifiseringskurset (26. mai 2023 mai) ledet Martin Fischer fra Stanford og Eilif Hjelseth fra en en halvdags workshop med 40 ledere. Alle disse hadde deltakere på VDC sertifiseringskurset. Formålet var å lage en plan for å hente ut gevinstene av VDC i egen virksomhet. 
Dette er noe vi ønsker å gjenta på neste VDC avslutning 21. mai 2025  🙂

 

Her er et eksempel på noe at det vi kom frem til i workshopen:
Vi startet med 40 individuelle refleksjoner og ente opp med 2 felles prioriteringer
Dette gir et godt grunnlag for felles innsats!
Figuren nedenfor er ikke  «lesbar» – kun et eksempel på hvordan vi arbeidet i workshopen
Hvordan denne workshopen ble gjennomført er 

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Personvernerklæring - åpnes i en ny fane