Bærekraft

VDC bidrar til økt bærekraft ved økt samspill om felles mål 
Vi vil fokusere på hvordan vi kan oppfylle nåværende og kommende krav til bærekraft!
En kobling til FNs bærekraftmål er sentralt, spesielt #17

Å prosjektere og bygge rett første gang er godt bidra til økt bærekraft, og
å gjøre gjør dette op en måte som oppfyller kundemålet (effektmål / samfunnsmål)
bidrar til ytterligere bærekraft!

Bruk av BIM / VIA (Visualisering / Integrering / Automatisering) bidrar til ar bærekraftsmålene bli oppfylt på et faktabasert fundament.
Bruk av ICE-sesjoner bidrar til at alle interessenter kan bli ett og hørt – og man får tilgang til felles faktagrunnlag fra BIM / VIA. Dette muliggjøre omforente faktabaserte løsninger løsninger – både når det gjelder ressursbruk under bygging og valg av materialer og produkter i sluttproduktet: bygning, vei, bane – eller annet byggverk

Bruk av standarder for å samkjøre måter å vurdere og velge løsninger er sentralt – og å fremskaffe et pålitelig faktagrunnlag. Dette er er omfattende arbeid – som støttes av den helhetlige måten man jobber på når man bruker VDC rammeverket.

ISO 14000 er en serie standarder som er etablert for å hjelpe virksomheter med å minimere negativ påvirkning av miljøet, ved å akseptere lover og reguleringer.

 

ISO 20887:2020 Sustainability in buildings and civil engineering works – Design for disassembly and adaptability er en standard som krever tverrfaglig samarbeid for å kunne implementeres i praksis
Unødvendig å fremheve at en en VDC basert prosess er sentralt! 

Denne standarden hjelper deg også til å setter andre standarder i system 🙂

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Personvernerklæring - åpnes i en ny fane