Gevinstrealisering


Lønner det seg å ta VDC Sertifiseringen/ Mentorsertifiseringen?

Dette er noe ledelsen ofte spør om når du foreslår ta begynne på VDC programmet.
Hva svarer du da?

Klart det lønner seg kan svare! Det er rundt 800 som har tatt VDC sertifiseringen. De som har tatt det sier utdanningen var svært bra og har lært enn masse som de bruket i egne prosjekt. Her har du kanskje et par eksempler på at man sparte mye tid i en ICE-sesjon, klarte budsjettet, levert på rett tid osv.

Men ledelsen er fortatt ikke helt overbevist…
På kort sikt kan du nevne noen av de argumentene på sidene vi har lenket til ovenfor.

Prosjekt «Gevinstrealisering VDC»  har to leveranser som svarer på spørsmålene:
1) Lønner det seg å delta på VDC-programmet?

2) Lønner det seg å bruke VDC rammeverket i prosjekter

Dette har også en kobling til endringsledelse – som kan medføre at gevinstene kan økes ytterligere!
Vi har derfor inkludert en workshop om endringsledelse som del av mentorutdanningen.
Dette tar vi mer om på våre sider om Endringsledelse.

Forskning NTNU – Stanford
Men siden VDC utdanning er forskningsbasert; Stanford og NTNU, så har vi et bedre svar, da vi har startet opp et prosjekt for å utvikle en plan for GEVINSTREALISERING

Dette gjør det mulig å gi et faglig begrunne svar disse spørsmålene. Paradokset er at alltid har en plan for prosjektet – men sjelden for å ta ut gevinstene på planmessig måte.

Gevinstrealisering er å planlegge, organisere og lede prosjektet slik at KUNDEMÅL; effektmål og samfunnsmål blir realisert om planlagt. Planleggingen for starter når prosjektet blir initialisert og realisering pågår i hele projekteslevetid.

På den en sider er dette godt kjent kunnskap – da det er det som er under strekken i Prosjektveiviseren – og burde dermed være like konkret og bevisst forhold til som for selve prosjektgjennomføringen. Mine erfaringer viser at dette i liten grad er tilfelle.

På engelsk omtales gevinstrealisering ofte som Benefits Realization Management (BRM) (eller benefits management, benefits realisation or project benefits management).

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Personvernerklæring - åpnes i en ny fane