VDC Norway – For og av medlemmene

Her får du en oversikt over hva medlemsforeningen VDC Norway
kan tilby deg -og hva du kan bidra med!

 

Den enkleste måten å si hva er VDC Norway driver med er: 


ALT  FØR og ETTER   VDC-sertifiseringskurset
VDC-sertifiseringskurset gjennomføres av NTNU VIDERE i samarbeid med «Stanford»
– organiseres av Stanford Center for Professional Development som får det
faglige fra Center for Integrated Facility Engineering   

VDC Norway er en medlemsorganisasjon av og for medlemmer som deler en faglig interesser for VDC.

 

Medlemsfordeler
Husk at deltakelse i de ulike medlemsfora og utviklingsprosjekter en medlemsfordel
– Aktiv deltakelse bygger anvendbar kompetanse
(Noen personer betaler penger for å flytt jern frem og tilbake på treningsstudio for å bygge fysiske kapasitet  😉

Vi jobber for å tilby det beste treningsstudioet for faglig kompetanse!
(Vi har hørt om at noen personer betaler penger for å flytt jern frem og tilbake på treningsstudio for å bygge fysiske kapasitet  😉
I VDC Norway kan du trene med de beste metodene (utstyret) i samarbeid med de beste fagpersonene
– som gir de best mulig tilbakemeldingene for egen faglig utvikling 

 

Faglige ressurser 
Dette er tilgang til til oppdatert
Faglig materiell
     Presentasjoner fra VDC sertifiseringskurs
     Presentasjoner tilrettelagt for medlemmer
     Oversikt over faglige ressurser
     Prosjekteksempler 
Resultater fra spørreundersøkelser blant medlemmene
Bachelor- og Masteroppgaver:
    Du kan legge ut forslag til tema for oppgaver
    Oversikt over oppgaver fra ulike studiesteder
Forskingsrapporter
Nyhetsbrev 
Invitasjoner til faglige arrangementer, bla i Stanford
    Koordinering av deltakelse og reise
Nyhetsbrev
– og mye annet

 

Medlemsaktiviteter
er en bestemt type aktivitet som gjennomføres på en oppgitt tid og sted
Kan sette opp en serie med faglige tema
Ledes av liten arbeidsgruppe med faglig interesse og god oversikt
Kan gjennomføres som presentasjoner,  seminarer, webinarer og annet
Medlemmer får rabatt på deltakelse i forhold til ikke-medlemmer
      Det skal lønne seg å være aktivt medlem
Noen arrangementer er også kun for medlemmer
    Det skal være en forskjell på å være medlem og ikke være medlem
-og mye annet 

Her kan du leser mer om våre «typer» av medlemsaktiviteter
Passer ikke dette for deg – si fra så kan vi få til noe som passer for deg!
Vi er til for medlemmene og driftes av medlemmene 🙂

 

Utviklingsprosjekter
er et definert leveranse som ett produkt, en tjeneste eller en kombinasjon
Utvikles som et prosjekt av en avgrenset gruppe over en gitt tid
Brukes av alle

Anskaffelsesveilederen er et eksempel på en leveranse fra et utviklingsprosjekt
Her kan du leser mer om våre utviklingsprosjekter
Behov for noen annet – si fra så ser vi kan for til sammen med våre medlemmer!
Vi er til for medlemmene og driftes av medlemmene 🙂

 

Oversikten nedenfor viser hvordan vi planlegger å organisere arbeidet i VDC Norway
Husk at deltakelse i de ulike fora er en medlemsfordel – Deltakelse bygger kompetanse. 

Arbeidet i de hvert fora og utviklingsprosjekt støttes av administrasjonen/ledelsen i VDC Norway
Dette krever noen ressurser som forutsetter betalende medlemmer som forventer profesjonelle tjenester. Vi ønsker også å gi en kompensasjon til de som arbeider med medlemsaktiviteter og leveranser – slik at dette blir best mulig.
Vi håper å unngå å bli en liten dugnadsgjeng, der noen få gjør alt når de har tid til dette…. 

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Personvernerklæring - åpnes i en ny fane