Faglig forum

Tilpasses faglige tema som medlemmene har behov for

Tid og sted bestemmes etter type aktivitet
Hver aktivitet er et «prosjekt» med et definert faglig tema som dere har meldt fra behov for 
Vi vil derfor sette opp en serie med ulike faglige tema – etter medlemmenes prioriteringer.

Arrangementene kan gjennomføres som konferanser, seminarer, workshops, webinarer og annet

Ta kontakt med Eilif på e-post eller mobil 952 66 100 om du vil bli med i dette faglige fellesskapet!
Katrine Opdahl Sousa fra Norconsult er med – noen byggebestillere eller entreprenører som bli med i gruppa?

Planlagte arrangementer
Ingen foreløpig – men kom gjerne med forslag til tema!

Her er noen forslag:
– Hva betyr Kunstig Intelligens for prosjektledelse
– Prosjektledelser og Informasjonsledelse
– ESG – EU taksonomi og annen rapportering – hva betyr dette for oss?

VDC Norway – Årskonferanse 22. mai 2025
Tid og sted er planlagt!
   VDC kurset slutter 21. mai 2025 på Alna – dagen etter er VDC Norway årskonferanse   🙂

Organiseres som en egen konferansegruppe – Vil du bli med og påvirke innholdet?

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Personvernerklæring - åpnes i en ny fane