Mentorprogrammet 2024-25

Mentor in Advanced Virtual Design and Construction
Dette er høyeste VDC-sertifisering som tilbys i markedet!

Utdanningen gir LEDELSESKOMPETANSE
for planlegging, gjennomføring, evaluering for økt bruk av
VDC metodikken i egne prosjekt

Praksis knyttet til VDC-sertifiseringskurset 2024-25

Opptakskrav: VDC-sertifisert

Ta kontakt med fagansvarlig NTNU: Eilif Hjelseth for å få tilsendt søknadsdokumenter
Mobil: 952 66 100      Epost: eilif.hjelseth@ntnu.no

Her kan du laste ned en presentasjon i PDF

Foreløpig aktivitetsplan

–VDC konferanse i Oslo 12. des. 2023 (F)
–Kick-off i Oslo 13. des 2023. (F)

Jan 2024 – juni 2024 (mentor opplæring) «Fase 1»
–Faglig samling Arendal 17. – 19. jan. 2024 (O)
–Studietur til Lofoten (VDSea) 19. – 22. mars 2024 (F)
–Faglige kurs fra NTNU gjennom hele studiet; (O)

Gjennomføres som kombinasjoner av fysiske samlinger og nettbasert
   Mer detaljert plan er under utvikling

Juli 2024 – juni 2025 (VDC-sertifiseringskurs) «Fase 2»
–Oppstartsamling – VDC-rammeverket, 25. – 30. i aug. 2024 i Oslo området (O)
–Midtveis workshop, 2×1 dager i 2. des. 2024 og 6. feb. 2025, nettbasert (O)
–Avsluttende samling, 19. – 21. mai 2025 i Oslo området (O)
–VDC konferanse, 22. mai 2025 i Oslo området (F)

Juli 2025 — >  «Fase 3»
–Studietur, ca. 5 dager (+ reise) til Stanford, juni 2025 – Erfaringsoverføring (F)
–Kontinuerlig læring
Du er medlem av VDC-mentorteamet og vil inviteres med på videre faglig utvikling
Studieturen er starten på Fase 3 og har ingen utløpsdato. Aktiviteter i Fase 3 er frivillige

NTNU VIDERE har i samarbeid med Stanford (SCPD) utviklet et faglig kompetanseprogram med teori og praksis innen ledelse og veiledning.
–Programmet er utviklet for å støtte implementeringen i egen virksomhet.
–Programmet gjennomføres igjennom VDC-sertifiseringskurset hvor deltagerne får praksis

Formelle kvalifikasjoner:  
–Sertifisert som «Mentor in Advanced Virtual Design and Construction»
fra Stanford Center for Professional Development. 

–Planlegger å få dette godkjent som 22,5 studiepoeng fra NTNU.
   Disse kan f.eks. inngå i Erfaringsbasert mastergrad i prosjektledelse

Ledelse av aktiviteter ette gjennomført program:
–Benytte Planlegge og gjennomføre intern opplæring i VDC
–Planlegge, gjennomføre og evaluere (måle)  implementering av VDC i egne prosjekter

Ledererfaring, kompetanseutvikling og tidsforbruk
Lederkompetanse for økt implementering av VDC i norsk bygg-, anleggs- og eiendomsnæring
–Utdanningen som VDC-mentor er en sentral del av en økt LEDER- / VEILEDERKOMPETANSE

–Du får praksis og kontinuerlig veiledning i dette som mentorkandidat for deltakere på VDC-sertifiseringskurset
–Utdannelsen «VDC-mentor» fra CIFE-Stanford og NTNU gir den høyreste VDC-kompetansen som tilbys i markedet
–Kompetanseutvikling fortsetter etter praksis – Fase 3 er kontinuerlig læring i praksis 

Executive program – med veiledning og praksis
–Dette er et kompetanseprogram – der det viktigste er utvikling av kompetanse som anvendes i egen virksomhet. 
–Du vil få erfaring med veiledning av inntil 10 deltakere på det ordinære VDC sertifiseringskurset.
– Du samarbeider i et team med en annen mentor som har 10 deltakere og får støtte av en tidligere mentor som har inntil 5 studenter
–Kursavgift er kr. 67.000,- Dette dekker alle utgifter til reise og opphold for kurset.
  Erfaringsmessig tjenes dette inn ved forbedringer i egen virksomhet 😉
–Merk: Det er ikke en «dugnadstjeneste på et etterutdanningskurs – Det er et executive program med praksis!
Selv om kompetanseprogrammet er omfattende, så er det lagt opp at dette kan gjennomføres på en fleksibel måte i kombinasjon med egen jobb

Totalt tidsforbruk er estimert til 450 timer over 1,5 år (dette er normen for 15 studiepoeng) 
   Ca. 40% av tiden er deltakelse på samlinger på Stanford og NTNU
   Ca. 60% er veiledningsoppgaver, disse kan gjennomføres på tider som passer for VDC-mentor og          studentene.  

En viktig del av kompetanseutviklingen bygger på prinsippet om å lære ved å lære bort.

Du bør koble kompetanseutvikling med aktivitet i egen virksomhet til å bruke VDC på en bedre måte, slik at denne utdanningen kommer som et supplement – ikke bare et tillegg – til det du gjør i egen virksomhet  – «Vinn-Vinn situasjon»  

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Personvernerklæring - åpnes i en ny fane