Medlemsaktiviteter

Her er en oversikt over medlemsaktiviteter

Følgende forum (temagrupper) er under etablering / etablert
Fagligforum
Medlemsforum
Utviklingsforum
Lederforum

Medlemsaktiviteter er en bestemt type aktivitet som gjennomføres på en oppgitt tid og sted
Dette kan settes opp som en serie med faglige tema
Ledes av liten arbeidsgruppe med faglig interesse og god oversikt
Kan gjennomføres som presentasjoner, seminarer, webinarer eller noe annet – Kom med forslag

Vi er til for medlemmene og driftes av medlemmene 🙂
Ta kontakt med Eilif på e-post eller mobil 952 66 100 om du vil bli med i dette faglige fellesskapet!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Personvernerklæring - åpnes i en ny fane