VDC Norway Oppstart 13. des. 2023

Her er sist versjon av invitasjonen (PDF)

Her er siste versjon av programmet:
09:15        Registering
10:00   Intro til dagen og hva VDC Norway kan tilby deg og din virksomhet
                 – Det skal være lønnsomt å være medlem
10:30    Johnny Rimestad Sætre fra Veni
10:50        Pause
11:05    Kirsti Bjerke Øye fra Ratio Arkitekter 
             Erik Langørgen og Thomas Iversen fra NCC
             Eilif Hjelseth, noe fra NTNU, Green2050, Prosjekt Norge
12:00       Lunsj i mingleareal
12:30    Aktiviteter i mingleareal og auditorium  – Nettverking
            Kom med dine forslag på aktiviteter og tjenester av og for medlemmer i VDC Norway
13:15    Vegard Brå fra HENT
             Steen Sunesen, buildingSMART Norge
14:00    Presentasjon av nye mentorer og info om neste VDC sertifiseringskurs / mentorprogram
14:30         Pause
14:45    Oppsummering av forslag fra «lunsjen» – Prioritering av veien videre for VDC Norway
15:15    Formell stiftelse av medlemsforeningen VDC Norway!
15:30    Avslutning – men du kan gjerne bli igjen litt og mingle 😉

Her er lenken for påmeldinghttps://nettskjema.no/a/vdc-oppstart 
Frist: Søndag 10 des. – men helst før 😉

VDC interessen og kompetansen er økende.
Vi er over 800 som er VDC sertifisert og mange som planlegger å blir det.
Utdanningsopplegget er på plass
– men hva skjer etterpå?

Vi trenger derfor en medlemsorganisasjon som kan
-bidra med kontinuerlig faglig oppdatering
— Oppstartskonferansen med mange faglige presentasjoner
—- Her planlegger vi en rekke faglige aktiviteter med fysisks og digital deltakelse
-være et nettverk for erfaringsdeling
— Nå kan du møte likesinnede allerede den 13. desember på OsloMet
-sikre at VDC blir bruk på rette måte
— Utvikling av en veiledning for anskaffelser


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Personvernerklæring - åpnes i en ny fane