Fra BIM til VIA

Her forklarer vi hvorfor VIA benytter is stedet for BIM – for å gi en en bedre forståelse av BIM 😉
VIA er en forkortelse for verbene: Visualisering – Integrering – Automatisering

Studier av Rekve og Hjelseth (2021) bekrefter at BIM oppfattes hovedsakelig som et verktøy.
Det er kun de som sitter for en PC som jobber med BIM.
Flere programmer og større/flere skjermer = Desto mer jobber du med BIM 🙂
Bruker du IFC, så jobber du med åpenBIM – som alle kan bruke til alt!.
BIM er en 3-D model med informasjon – der man bare kan berike modellen med å legge inn mer og mer informasjon…

Dette er ikke «feil» – det er bare lite «formålstjenlig» nå du skal samspille med andre mennesker og maskiner. Man må ha en bredere og dypere (høyere) forståelse av digitalisering!

VIA bidrar til en ny måte å tenke BIM – som bygger videre på det du allerede har og gjør.
For å få til det gode samspillet som VDC prosjekter er kjent for, så trenger vi bedre digitale løsninger.
Det er fortsatt mye digitalt manuelt arbeid for å innhente informasjon fra ulike kilder (ikke alt ligger i BIM filen), og presentere dette på en effektiv og forståelig måte for ulike brukere.

En informasjonsmodell har kapasiteten til å integrerer informasjon – når det blir lagt til rette for dette
– og det er nettopp dette man gjør ved å «tenke VIA i stedet for BIM». 

Bærekraft, endringsledelse, korrekt terminologi setter økte krav til presisjon og effektivitet i informasjonsdelingen. Dette er også tema vi vil jobbe med i VDC Norway – og en ekstra grunn til å bli med i VDC Norway.    

 

BIM og digitalisering i VDC

Skal vi opprette en  temagruppe for digitalisering i VDC Norway?
– se mer på vår teamside for Digitalisering i VDC

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Personvernerklæring - åpnes i en ny fane