Rambøll

Rambøll er strategisk medlem i VDC Norway

Kontaktperson:  Goran Huseinovic 

Rambøll er et globalt ingeniør-, arkitektur- og konsulentselskap med mer enn 18 000 eksperter over hele verden som skaper inspirerende og bærekraftige løsninger som skal gi rom for vekst og utvikling, og som er til det beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet omkring.
Vi kombinerer lokal erfaring med global kunnskap over hele verden for å skape bærekraftige byer og samfunn. Vi kombinerer vår innsikt og evne til å drive frem positiv forandring og bringer den videre til våre kunder som ideer, som kan realiseres og gjennomføres.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Personvernerklæring - åpnes i en ny fane