Lønner det seg å delta på VDC-programmet?

Mentorprogrammet  Januar 2024 – juni 2025
Her en samling argumenter som kan brukes ovenfor ledelsen –> Plukk ut det du oppfatter som mest relevant for ha ledelsen hos deg legge mest vekt på at de får en ansatt

 • med høyeste mulig nivå på VDC-sertifisering
  – Kan være viktig i anbudskonkurranser
  som kan holde VDC-kurs som gir dokumentert kompetansebevis fra NTNU/Metnor i din virksomhet
  – Ett 2-3 dagers kurs koster rundt 15’
  –100 deltaker (over tid) = 1.5 mill
  –som får 5-6 års praksis fra de ulike prosjekter fra de deltakerne hun/han veileder
 • VDC leder- / veileder kompetanse til å utvikle gode løsninger for prosjektet
  som er fornøy med å fortsette å jobbe i «Din virksomhet»
  — og som gjør dette på en god måte
  — Se Gartner rapporten for mer info
  og mye annet som gjør dette til en god investering

PS! Du må søke snarest mulig – få plasser igjen: Ta kontakt med Eilif Hjelseth for videre oppfølging

Her er hva tidligere mentorer sier som «sannhetsvitner» 

Erfaringsbaserte spørsmål

Fordeler ved mentorprogrammet

Motivasjon for fremtidige mentorer

Avsluttende tanker

.

VDC sertifiseringskurset – August 2024 – mai 2025
Kommer med «tilpassede» argumenter om en stund – søknadsfristen er til våren

Gartner rapport

Rapporten fremhever at 58 % av arbeidsstyrken vil trenge nye ferdigheter for å gjøre jobben sin på en god måte. Nesten 60 % av HR-ledere rapporterte at det å bygge kritiske ferdigheter og kompetanse var deres første prioritet i 2022.

De totale antallet ferdigheter som kreves for en enkelt jobb har økt med 10 % hvert år siden 2017.

47 % av HR-lederne vet ikke hvilke kompetansehull deres nåværende ansatte har.

Omsetning koster mer enn å beholde ansatte. Intern rekruttering, forfremmelser, utvikling og utdanning, karriereveier og arbeidsstyrkeplanlegging fjerner fokus fra å ta sjansen på en ekstern ansettelse til å få mest mulig ut av de menneskelige ressursene og talentene du allerede har.

 

Igjen, husk at kostnadene, tiden og innsatsen det tar å aktivt utvikle en ansatt er ingenting sammenlignet med kostnadene ved å ansette en ny.

VDC-programmet

Å la en ansatt delta på et praktisk rettet utdanningsprogram, der vedkommende anvender kompetansen på følgende dag 7 (introduksjonsuken avsluttes på fredag og de fleste tar fri i helgen) ikke er knyttet til påfølgende mandag. Kurset går over 9 måneder med kontinuerlig implementering.  

Etter dette kan man bli medlem i VDC Norway for videre kompetanseutvikling

Vi mener at VDC utdanningen er svært lønnsom – men vi har ikke jobbet systematisk med å dokumentere de ulike effektene. Gevinstrealiseringsprosjektet skal bidra til å identifisere og kvantifisere økonomiske og ikke-økonomiske effekter.

Denne artikkelen er skrevet at en som arbeider med kompetanseutvikling på NTNU. Her er forretningsideen basert på man bruker 3 eller 5 år på utvikling av ingeniørfaglig kompetanse

Vi ser at basert på det første årene etter avsluttet NTNU utdannelse er 3-årig utdannelse mest lønnsom, (vedkommende tjener penger tidligere), men over tid er 5-årig mest lønnsomt økonomisk. Det er også en del andre fordeler som til indirekte, avledede og potensielle effekter av et lengere løp.

Eilif på NTNU  🙂

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Personvernerklæring - åpnes i en ny fane