Hva betyr VDC for deg?

Dette er et forsøk på å forklare hva VDC betyr for deg!

Det er ikke et forsøk på å forklare hvilke faglige elementer som inngår i VDC rammeverket – og de direkte og indirekte koblingen mellom disse – Dette lærer du mer om på selve VDC sertifiseringskurset 😉

Dette er heller ikke en liste med hvor bra med VDC og VDC sertifiseringskurset er 😉
– dette finner du mer om på siden med argumenter for å overbevise sjefen  😉  

Her er en liste med påstander jeg (Eilif) har laget på bakgrunn av kommentarer vi har fått av tidligere kursdeltakere.  Listen er ikke prioritert, men vi har gitt de ett nummer for å holde oversikten. Regner med at du finner noe som er så relevant at du blir med på årets VDC sertifiseringskurs?   
– Savner du argumenter, så bare ta kontakt med meg på e-post eller ring 952 66 100

 

#1 VDC lønner seg

Nå skulle jeg kommet med en lang liste av av uttalelser fra førnøyde projektdeltaker fra siste rapport på VDC sertifiseringskursene 😉  

Vi brukte VDC og gikk 20% under budsjett / leverte etter budsjett 4 uker før tiden / på deg godt organiserte koordineringsmøtene (ICE-sesjoner) fikk avklart 12 saker i løpet av 2 timer – dette ville vi vanligvis bruk 4 uker på  – Dette er ikke noe vi har diktet opp, men deltakere har rapportert.

Vi erfarer at ikke alle tror på dette – og vil på årets kurs bruke faglige metoder fra gevinstrealisering for å dokumentere dette på en vitenskapelig måte – se våre sider om «Gevinstrealisering» og vårt forskingssamarbeid med professor Martin Fischer på Stanford University. 

Vår erfaringer at at alle prosjekter blir litt bedre, og mange blir mye bede med bruk av VDC rammeverket. Årsaken til dette er at i VDC er alle med i planleggingen – og vi utnytter digitale løsninger slik at alle får relevant informasjon og best mulig fakta grunnlag. Samarbeid mot felles prosjektmål (resultatmål) og kundemål (effektmål) gjør at vi lettere finner gode løsninger og løser utfordringer før de blir problemer /konflikter. Vi legger vekt på å spesifisere og dokumenter om målsettingene er oppnådd eller ikke. Er det avvik så merker vi at VDC bærer preg å være utviklet av en sveitser fra USA  😉 -> presise målinger og aktive handlinger.  Som kursdeltaker har du din mentor/mentorteam som følger opp at du følger opp og støtter deg i den praktiske gjennomføringen i ditt prosjekt.    
VDC som rammeverk for å ta ned risikoen er etter min mening undervurdert. Ingen planlegger, med at det er for mange konflikter er dessverre en kjensgjerning. Gode koordineringsmøter (ICE-sesjoner)og god dokumentasjon ved bruk av BIM sikrer felles forståelser – og skulle en advokat bli trukke inn, så vil vedkommende blir skuffet over at det ikke blir mye å tjene på å fremskaffe «faktum i saken». 

Se også over de andre #-punktene. Er det litt overlapp, så er det fordi mye i VDC rammeverket gjør at mye av det vi gjør henger sammen  🙂     

 

#2 VDC sertifisering gjør at dere får jobben!

Denne tar jeg litt kort- til tross for at den er svært viktig.  Når byggherresiden utgjør 1 av 3 deltakere og mentor, så sier det seg selv at flere setter krav til VDC kompetanse – og at denne skal documenters (les ha VDC sertifisering)  og benyttes i praksis i prosjektene. Nå holder det ikke at noen har krevet de riktige ordene i tilbudet – hvis de som skal gjøre jobben ikke følger opp i praksis. 

Les mer om dette på  artikkelen i bygg.no og delta i diskusjonene på LinkedIn

 

#3 Du får et bedre liv som prosjektleder / prosjektdeltaker!

VDC rammeverket setter «kjente ting» i system – Med fare for å bli misforstått kan man si at det er
«Same shit, new wapping – but excellent wrapping».    
Dette betyr at man får til bedre samspill i prosjektet ved at alle får tilgang til relevant informasjon ved å utnytte BIM på en meget gode måte. Koordineringsmøtene (ICE-sesjoner på stammespråket) gjennomføres ved at alle møte forberedt (vi har målinger på dette) – Vi sitter i hestesko slik at vi ser hverandre og vi er bruker (helst) store aktive skjermer slik at alle ser det samme. Vi avslutter hvert møte med en Pluss/Delta vurdering der vi får frem hva som var så bra at det skal gjentas, og hva som bør forbedres. På neste møte tar vi opp hvordan vi har fulgt opp dette. Dette er et eksempel på kontinuerlig forbedring i praksis. Irritasjoner og annet tar vi ved roten – og vi er også opptatt av å finne rotårsaker til hvorfor problemer egentlig oppstår. Vi fokuser på kontrollerbare faktorer og ser på hva vi kan  gjøre noe med – OG SÅ GJØR VI NOE MED DET!  Dette gir kontinuerlig forbedring og godt samspill.
Det eneste vi er i mot er bruk av INNFALLSMETODEN 😉  

 

#4  Du får 3-5 års praksis på 9 mnd.!

Du gjennomfører et kurs der vi legger stor vekt på delen av praktiske eksempler fra ulike type prosjekter
Du er på et kurs (starte med en uke på Sundvolden) der du treffer +200 fagpersoner fra hele næringen – dette gir et stort nettverk 
Du er i en liten gruppe med 9 andre in din klasse på 25 deltakere. Du har din hovedmentor, i tillegg til 2 andre mentorer som følger opp deg og ditt prosjekt.
Tidligere deltaker sier at dette tilsvarer 3 – 5  års praksis 🙂

 

#5  VDC-kurset er ikke et vanlig kurs – Dette er billig og bra konsulentstøtte!

Kurset er lagt som «learning by doing«. Etter intro uka, på 6. arbeidsdag begynner du å ta i bruk noe av det du lærte på de 5 dagene under introuka. Du leverer en rapport fra ditt prosjekt og få individuelle tilbakemeldinger fra en erfaren mentor («VDC ekspert) på hva du er god på og hva du bør forbedre til neste gang. Dette gir deg en trygghet i praktisk bruk av VDC i eget prosjekt.   

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Personvernerklæring - åpnes i en ny fane