Blir det krav om VDC?

Les vår artikkel på BYGG.NO   

Her kan det være ulike meninger – så kommenter på LinkedIn   

 

Vi er mange nok til at det er trygt å sette krav til dokumentert VDC kompetanse i alle kommende prosjekter. Vi er over 1000 med VDC-sertifisering når vi regner med alle som tok bedriftsinterne kurs med professor Martin Fischer. Her var Morten Barreth fra  Veidekke Entreprenør AS først ute i 2010. Du ha mulighet til å bli en av våre VDC sertifiserte ved å melde deg på neste kurs

 

1 av 3 deltaker på de to siste kursene var fra byggherresiden. Dette betyr at de både kan og vil stille krav om VDC – og at dette må ha kvalitet fra de som utfører dette i prosjektet (slutt på fine ord i tilbud 😉
7 av 20 mentorer er også fra byggherresiden – dette betyr at de også byggherrene nå med å utvikle VDC på høyeste nivå.

 

Vi har tatt initiativet til å utvikle en veileder for Anskaffelse av VDC kompetanse i prosjekter. 

Her vil vi samarbeide med Rådgivende ingeniørers forening (RIF), buildingSMART, Prosjekt Norge, og Arkitektbedriftene i Norge. Andre bransjeorganisasjoner har også vist interesse.

 

Private virksomheter vil kunne etterspørre VDC sertifisering fra Stanford, kurs med godkjent studieplan fra NTNU – Vårt VDC  kurs har begge deler.

 

Offentlige virksomheter vil formulere dette kravet et:  Dokumentert kompetanse innen f.eks.:
Prosjektledelse  / prosjektledelse med digital støtte, samspillsbasert prosjektledelse og tilsvarende. 
Hva det kalles er egentlig ikke det viktigste, men at du dokumentere dette.
En enkel måte å dokumentere dette på er at våre ansatte har VDC sertifisering.
og beskrive hvordan man vil bruke dette for å få ett godt prosjekt.
Her er det alltid en fordel at de som setter krav (byggherre) og de som tilbyr løsninger (ark/rådgivende ingeniører, og de ulike entreprenørene) snakket samme språk og har samme forståelse. Dette øker samspillet og reduserer risikoen for konflikter betydelige.   

 

Kort sagt: VDC bidrar til at alle i prosjektet får en triveligere hverdag 🙂

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Personvernerklæring - åpnes i en ny fane