Anskaffelsesveileder VDC

Hvis du er byggeherre: Hvordan setter du krav til at det skal brukes VDC i prosjektet
– og hvordan kan du følge opp at du har fått det som har blitt lovet?

Hvis du er arkitekt, rådgivende ingeniør eller entreprenør: Hvor kan du få frem at du har relevant kompetanse som byggherre bør velge på grunn av kvalitet?

Her er prinsippet for å utvikle en veileder i hvordan:
1) Byggherre beskriver hva de vil ha løst.
2) Ark./ Rådgivende ing / entreprenør beskriver hvordan de vil løse dette
3) Byggherre velge hvilken leverandør som har best løsning

Vil du vite mer – se vår presentasjon på 11 sider

 

VDC Norway har både byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører eller entreprenører som medlemmer 
Vi sitter på begge sider av bordet og kan dermed utvikle en veider som gir felles forståelse.

Som medlem i VDC Norway vil du være med i et fellesskap som deler erfaringer med veilederen. 

Vi ønsker at denne skal blir brukt av alle til alle prosjekter. 
Vi har derfor lagt vekt på å samarbeide med organisasjoner som har felles interesse som oss.
De som har vist interesse til nå er:
Rådgivende ingeniørers forening (RIF),
buildingSMART,
Prosjekt Norge
Det er også andre organisasjoner som har vist interesse, men dette er ikke formelt bekreftet

Ta kontakt med Eilif Hjelseth om du er interessert i å bli med i videre utvikling.
Vi har opprettet en Teams kanal der vi deler informasjon. 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Personvernerklæring - åpnes i en ny fane