Lønner det seg å bruke VDC rammeverket i prosjekter?

Gevinstrealisering er et etablert fra område der det finne flere metoder som kan benyttes.

Vi starter med å benytte Prosjektveiviseren

Prosjektveiviserens formål er å bidra til flere vellykkede prosjekter. Den beskriver virksomhetens overordnede styring av sine prosjekter, basert på faser og beslutningspunkter. Ved hvert beslutningspunkt godkjenner virksomhetsledelsen/ prosjekteieren overgang fra en fase til den neste.

Gevinster
Gevinstene av et prosjekt er de positive virkningene som oppstår som følge av prosjektet. Med gevinstrealisering mener vi hele det gevinstorienterte arbeidet, gjennom alle Prosjektveiviserens faser, som er nødvendig for at de forventede gevinstene skal bli realisert.

Gevinstrealisering innebærer å planlegge og organisere med tanke på å hente ut gevinster av et tiltak, og å følge opp disse gevinstene slik at de faktisk blir realisert. Første trinn vil ofte være en nullpunktsmåling.

 

Skal man se litt grundigere på dette,
så har Project Management Institute (PMI)
har utarbeidet en beskrivelse på 6 sider
– som gir koblinger til en rekke ande kilder.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Personvernerklæring - åpnes i en ny fane