Faglige ressurser 

Se denne siden i sammenheng med medlemsaktiviteter og utviklingsprosjekter.
Det vil i hovedsak være ledelsen i VDC Norway som jobber med tilrettelegging (akke kan jobbe med utvikling) av faglige ressurser. Dette krever ressurser som vi trenger fra ditt medlemskap 🙂

.

Faglige ressurser 
VDC Norway ønsker å dele kunnskap om bruk av VDC med næringen.
De fleste av vår arrangementer til være åpen for deltakelse for alle.
Det samme gjelder tilgang til leveranser fra våre utviklingsprosjekter
– medlemmer for gratis eller rabattert deltakelse/tilgang

 

Det skal lønne seg å være medlem!
Ikke medlemmer vil derfor kun få forenklede versjoner av det som er listet opp nedenfor.
Et eksempel at at de kun får tilgang til første del av faglige presentasjoner, mens medlemmer vil kune få disse om komplette presentasjoner og evt. i redigerbart format.
Ikke-medlemmer vil kunne få informasjon til faglige arrangementer, bla i Stanford, vil ikke inngå i koordinering av deltakelse og reise.

 

Nyhetsbrev – Her vil vi lage en versjon som er tilgjengelig for alle!

 

Faglige ressurser KUN for medlemmer
Dette er noen eksempler på hva som medlemmer vil få tilgang til:

Faglig materiell
     Presentasjoner fra VDC sertifiseringskurs
     Presentasjoner tilrettelagt for medlemmer
     Oversikt over faglige ressurser
     Prosjekteksempler 
Resultater fra spørreundersøkelser blant medlemmene
Bachelor- og Masteroppgaver:
    Du kan legge ut forslag til tema for oppgaver
    Oversikt over oppgaver fra ulike studiesteder
Forskningsrapporter
Invitasjoner til faglige arrangementer, bla i Stanford
    Koordinering av deltakelse og reise
Nyhetsbrev (egen medlemsversjon)
– og mye annet

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Personvernerklæring - åpnes i en ny fane