Erfaringsbasert master i VDC

Viste du at studiepoeng fra VDC sertifiseringskurset kan inngå i en erfaringsbasert master på NTNU?

VDC sertifiseringskurset heter BA6820 i NTNU systemet og er på 15 studiepoeng
Det er planlagt som en del av Erfaringsbasert masterprogram Teknologiledelse og digital omstilling
Her er det flere muligheter, men den som ligger nærmest er
Spesialisering: Prosjektledelse og digital transformasjon
https://www.ntnu.no/studier/mtdo/prosjektledelse

Mentorutdanningen teller også 15 studiepoeng, slik at disse to teller som en 30 studiepoengsmodul.
Du vil selvsagt ta masteroppgaven innen VDC, og her dermed 60 av 90 studiepoeng innen CDC. De resterende 30 studiepoeng tar du fra de andre lærerike kursene vi har innen prosjektledelse. 

VDC Norway jobber for økt kompetanse innen VDC => Digitalt støttet prosjektgjennomføring.
Her vil vi tilby en stor mengde «kompetanetilta» – flere at disse vil være på videregående nivå. 

Kontinuerlig utvikling av nytten av VDC

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Personvernerklæring - åpnes i en ny fane