VDC-sertifiseringskurs 2024-25

Blir det krav om VDC kompetanse?
Se artikkelen på Bygg.no  – og diskusjonene på LinkedIn

Her er datoene for samlinger på VDC sertifiseringskurs:
.

Oppstartsamling – VDC-rammeverket, 26. – 30. i aug. 2024 på Sundvolden Hotell*) i Hole kommune ​
Midtveis workshop, 2×1 dager:  2. des. 2024 og 6. feb. 2025, nettbasert ​
Avsluttende samling, 20. – 21. mai 2025 i Radisson Blu Alna i Oslo
Veiledning gjøres nettbasert og gruppevis, slik at tidspunkter kan til en viss grad tilpasses deltakerne.

.

Lenke til påmeldingen hos NTNU VIDERE

.

Plasser tildeles etter  førstemann til kunnskapsmølla prinsippet.
Ny påmeldingsfristen er 1. april 2024.
Vi planlegger for over 200 deltakere, og regner med at det blir fullt som for de tidligere kursene
(Du kan sette deg opp på venteliste om du ikke rekker fristen – vi jobber for økt kurskapasitet)
*) Vi har reservert hele Sundvolden hotell – så du er garantert rom gjennom vår booking kode
.

Ta VDC sertifiseringskurset nå – eller vente til 2026?
– Når det er gode tider ha man ikke tid – og når det er dårlige tider – så har man ikke råd 😉 
Kompetanse er tradisjonelt noen av de mest lønnsomme investeringene du kan gjøre

Er du i tvil, så prøv med «Inkompetanse» 😉
Har du et reelt bygge-/anlegg_/infrastruktur prosjekt – så garanterer vi at kursavgiften vil være tjent inn.

Kurset koster kr. 67.000,-  Du oppgir hvem som ska betale ved påmelding / oppgir dette senere
NTNU har i samarbeid med Stanford University har et forskningssamarbeid innen gevinstrealisering for å vise hvilke tiltak som gir best effekt.
VDC sertifiseringskurset er en investering, ikke en utgift….

.

Krav om VDC sertifisering?
Trenger jeg sertifisering – jeg har jo lang og god erfaring!

Vi ser flere og flere byggherrer etterspør VDC kompetanse i sine prosjekter. Private byggherrer kan kreve «VDC-sertifisering», og offentlig kan kreve «VDC-sertifisering eller tilsvarende». Hvordan dokumenterer du tilvarende?

.

Vi har tidligere sett eksempler på at byggherrer har satt krav til VDC, ICE, BIM, LEAN  +++  i en salig blanding… Da har det vært mulig å komme unna med fri tekst eller et kort kurs.
Dette er nok ikke mulig mye lenger fordi:
1 av 3 deltakere på våre kurs er fra byggherresiden detten tilsvarer rundt 200 kunnskapsrike fagpersoner. 7 av 20 nye mentorer er byggherrer;  Bane NOR x2, Statens Vegvesen x2, Statsbygg, Vestland Fylkeskommune, Lidl og Statens Vegvesen. De kommer til å bygge for mye.

.

Det er lite trolig at de vil velge arkitekter, rådgivende ingeniører eller entreprenører uten VDC-sertifisering i sine  prosjekter.
VDC sertifisering kan bli det som avgjør om du får jobbene eller ikke!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Personvernerklæring - åpnes i en ny fane