Generell info

Denne siden inneholder generell info som gjelder for alle samlinger og aktiviteter for VDC sertifiseringskurset 2024 – 25

Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Samlingsbasert kurs over to semester med tre/fire samlinger:

  • Oppstartsamling: 26. – 30. august 2024, Sundvolden Hotel, Hole 
  • Midtveis workshoper: 2. desember 2024 og 6. februar 2025 (nettbasert)
  • Avsluttende samling: 20. – 21. mai 2025, Radisson Blu Alna, Oslo

Undervisningen gis i form av forelesninger, diskusjoner, presentasjoner og oppgaver.
Samlingene har obligatorisk oppmøte (minimum 80% deltakelse). 

I tillegg vil det legges opp til møter med mentor, e-læring samt skriving av prosjektoppgave.

Eksamensbeskrivelse

Deltakeren må få godkjent 6 månedlige rapporter og en sluttrapport.
Karakteren beregnes ut fra de tre beste månedlige rapportene (20% hver, totalt 60%) og sluttrapporten (40%). Karakterskala A-F.
Alle hjelpemidler er tilgjengelige.  

Pensumlitteratur/kursmateriell

Deltakere får tilsende lenke til et VDC-intro hefte på 21 sider som leses i forkant.
Annet faglig materiell deles ut i løpet av kurset.  (ikke noe som må kjøpes)

 

Annen informasjon

Praktisk informasjon og betingelser

Førstemann til mølla-prinsippet gjelder for opptak. Søknaden er individuell slik at du selv må registrere inn søknaden din.

Undervisningen vil foregå både på engelsk og norsk. Innleveringer kan skrives på norsk eller engelsk.
Vi vil ha en egen engelspråklig gruppe der all veiledning er på engelsk

Hvis du ikke har norsk personnummer, vennligst ta kontakt med evuopptak@aud.ntnu.no

Overnatting inngår ikke i kursavgiften. Vi har reservert rom på hotellene.

Påmeldingsskjema | SUNDVOLDEN

Her opplyser du om mathensyn og annet.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Personvernerklæring - åpnes i en ny fane