VDC-Certificate Program Norge – 2022

August 2022 - Juni 2023
NTNU og Stanford Center for Professional Development inviterer til å delta på den andre storskala VDC-sertifiseringen i Norge. Inntil 200 deltakere gjennomfører kurset samtidig og vil i løpet av en ni-månedersperiode delta på i tre samlinger på totalt ni dager. Kurset er unikt i sitt slag i Norge og vil gi deg stort læringsutbytte.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.