Oppstart av medlemsforeningen VDC Norway

Her er siste versjon av programmet:
09:15        Registering
10:00   Intro til dagen og hva VDC Norway kan tilby deg og din virksomhet
                Medlemsforening?! – Hvorfor, hva, hvem, hvordan… ved Eilif Hjelseth
10:40    Johnny Rimestad Sætre fra Veni
                 Fra en VDC-rådgivers perspektiv; Hva kan vi i BAE gjøre for å oppnå VDC sitt fulle potensiale?
11:00        Pause
11:20    Kirsti Bjerke Øye fra Ratio Arkitekter
                 Praktisk anvendelse av VDC – et arkitektperspektiv
Erik Langørgen fra NCC
                VDC i NCC – vår reise
12:00       Lunsj i mingleareal
12:30    Aktiviteter i mingleareal og auditorium  – Nettverking
Kom med dine forslag på aktiviteter og tjenester av og for medlemmer i VDC Norway
13:15    Vegard Brå fra HENT
                     Erfaringer fra bruk av VDC – hva kan vi gjøre sammen
Steen Sunesen, buildingSMART Norge
                     BIM og VDC – gjensidig nytte for oss og hele næringen
Korte presentasjoner fra
Vidar Isaksen i dPlan
Truls Jeppe Lund / Truls Barlid i Hoylu
Katrin Johannesdottir i Trimble
14:00    Presentasjon av nye mentorer og info om neste VDC sertifiseringskurs / mentorprogram
14:30         Pause
14:45    Oppsummering av forslag fra «lunsjen» – Prioritering av veien videre for VDC Norway
15:15    Formell stiftelse av medlemsforeningen VDC Norway
15:20    Martin Fischer – Samarbeid med Center for Integrated Facility Engineering (CIFE) på Stanford 15:30    Avslutning – men du kan gjerne bli igjen litt og mingle 😉

VDC Norway er av medlemmer – for medlemmer!

.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Personvernerklæring - åpnes i en ny fane