Medlemsforeningen VDC Norway

Her er en presentasjon (pdf) av program for Oppstartskonferansen 13. des. kl. 10:00 – 15:30
OsloMet, PH170, Pilestredet 35
og her er påmelding snarest og innen 8. des.
Vi har satt dato for når den skal etableres: 13. des. 2023  kl. 13 😉

Følg oss også på LinkedIn og Facebook

Her er siste versjon av programmet:
09:15        Registering
10:00   Intro til dagen og hva VDC Norway kan tilby deg og din virksomhet
                 – Det skal være lønnsomt å være medlem
10:30    Johnny Rimestad Sætre fra Veni
10:50        Pause
11:05    Kirsti Bjerke Øye fra Ratio Arkitekter 
             Erik Langørgen og Thomas Iversen fra NCC
             Eilif Hjelseth, noe fra NTNU, Green2050, Prosjekt Norge
12:00       Lunsj i mingleareal
12:30    Aktiviteter i mingleareal og auditorium  – Nettverking
                Kom med dine forslag på aktiviteter og tjenester av og for medlemmer i VDC Norway 
13:15    Vegard Brå fra HENT
             Steen Sunesen, buildingSMART Norge
14:00    Presentasjon av nye mentorer og info om neste VDC sertifiseringskurs / mentorprogram
14:30         Pause
14:45    Oppsummering av forslag fra «lunsjen» – Prioritering av veien videre for VDC Norway
15:15    Formell stiftelse av medlemsforeningen VDC Norway!
15:30    Avslutning – men du kan gjerne bli igjen litt og mingle 😉

Her er lenken for påmeldinghttps://nettskjema.no/a/vdc-oppstart 
Frist: Søndag 10 des. – men helst før 😉

 

VDC Norway er av medlemmer – for medlemmer!
Du kan derfor bli med å påvirke hva vi skal gjøre ved å bli med våre tematiske satsinger. Her er noen forslag som har kommet opp:

Faglig nettverking og erfaringsdeling
– Konferanser
– Workshop
– Webinarer – Dyp dykk i VDC faglige tema
– Studieturer

Utvikle et kunnskapsbibliotek på Teams for VDC Norway medlemmer

Veileder for anskaffelse av VDC – som gjør det lettere og mer standardisert for både
1) oppdragsgiver til å beskrive hva de har behov  (ikke spesifisere krav og være usikker på om alt er med)
2) oppdragstaker å konkretisere en løsning som dekker behovet
(og ikke bruke mye tid på å beskrive noe som ikke vektlegges…)
3) oppdragsgiver får et strukturert oppsett for å vurdere løsninger i forhold til behov – og velge den mest kvalifiserte tilbyder. Her bør det være stor sannsynlighet for at dette er en medlem av VDC Norway.

Hvilke forslag til aktiviteter har du?
Vi har lag opp til at du kan komme med dine forslag
Enten som en kommentar her
og/eller på Oppstartskonferansen
– dette kan lønne seg – premier til de som bidrar 🙂

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.