BA6280 Startpakke VDC-kursinfo 2022

Velkommen som student til VDC Certificate Program Norge

 

Bli kjent presentasjon

En av de første tingene du skal gjøre er å lage en «Bli kjent» presentasjon av deg selv 😉  
Denne skal lages av deg på eget Bli-kjent-ark på Miro. Følg veiledningen
Lenke til Miro For passord til denne tavlen, se infomail fra EIlif 11.08.2022
Frist: onsdag 24. august 

Refleksjonsoppgave – Implementeringsplan

I  VDC-kurset dere er på vei inn i er en viktig del at du skal etablere en implementeringsplan for ditt prosjekt og hvilke utfordringer du har som du ønsker å løse ved hjelp av VDC.

I løpet av kurset skal hver enkelt bruke noe tid på å etablere implementeringsplanen og da er det viktig at man har tenkt igjennom noen punkter før kurset starter:

 • Hvilket prosjekt skal du ta med deg inn i kurset? Lag en kort beskrivelse. Har du ikke noe prosjekt å gjennomføre VDC på kan du tenke på et prosjekt som vil komme i nær fremtid. Er det vanskelig å finne dette for deg; så tar du dette opp med din mentor.
 • Hvilke utfordringer ønsker du å løse/forbedre i prosjektet? – Stikkord
 • Kan du sette opp noen mål for kunden og for prosjektet? – Stikkord
 • Hvilke tiltak kan du sette inn i prosjektet for å bygge opp under målene eller løse utfordringene? – Stikkord

Dette er viktig for egen del, så dere bør bruke tid på dette – men dere skal ikke lever noe nå. Det viktigste er å starte prosessen. 

Oppfølging: Korte notater før 29. august

Programvare

På kurssamlingene bruker vi Miro for gjennomføring av øvingsoppgavene.
På nettmøtene med mentor benytter vi Zoom eller Teams.
Utover dette er det ikke bestemt krav til bruk av programvare utover PowerPoint og Word til henholdsvis de 6 månedlige (periodiske rapportene og til sluttrapporten gjennomføring av kurset. Du benytter selvsagt all relevante programmer som du kan i ditt prosjekt.

MIRO – installasjon og bruk

Du må registrere deg som Miro bruker på https://miro.com/signup/ 
Programmet er nettbasert og krever ingen installasjon.

Du må også gjøre det kjent med de mest grunnleggende funksjonen i Miro før første kurssamling. Vi anbefaler at du gjennomfører:
https://academy.miro.com/learn/course/getting-started-with-miro/getting-started/what-is-miro 

Problemer med bruk av Miro på jobb-PC? 
Enkelte firma har lagt inn en sperre mot pålogging av Miro. Hvis dette er tilfelle, ta kontakt med din IT avdeling. (Noen har oppfattet at Miro er russisk programvare, men selskapet er amerikansk). Noen har løst dette ved at de bruk privat PC. Denne kan gjerne være en eldre modell. Miro stiller små ytelseskrav til PC-en.

ZOOM – installasjon og bruk

Du bør installere Zoom på egen PC, – anbefales sterkt da denne er bedre enn nettversjonen. 
Lastes gratis ned fra: https://ntnu.zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe    

Teams – digitalt kursrom for faglig informasjon

NTNU benytter Teams som digitalt kursrom for deling av kursmateriell, innlevering av rapporter og all annen info. Alle presentasjoner legges ut her i forkant. Du benytter også denne for innlevering av rapporter. 
Du vil få tilsendt lenke og info om hvordan «klasserommet og skolerom» er bygd opp.

Digitale konferanser, møter og innsjekker

Tips til en bedre interaksjon

 • Du bør ha på kamera
 • Du bør bruke headset for bedre lyd og tale i diskusjonene

Program VDC – Introduksjonsuke

Sundvolden 29. aug.- 2. sept. 2022

DatoStartSluttMiddag
Mandag 29. august10:0019:0019:00
Tirsdag 30. august08:0018:3018:30
Onsdag 31. august08:0018:3018:30
Torsdag 1. september08:0018:3019:00
Fredag 2. september08:0014:00
Detaljer ukeplan publiseres og oppdateres før kurset

Reise til og fra Sundvolden

Du har svart på dette i skjemaet for grupperegistrering. Det blir satt opp en stor buss, slik at det er noen ledige seter. Dere trenger derfor ikke melde fra om endringer (blir fort mange e-post). 

 • FRA Gardermoen mandag 29. aug. kl. 08:30
 • FRA Sandvika mandag 29. aug. kl. 09:00
 • TIL Gardermoen fredag 2. sept. ankomst ca.15:45
 • TIL Sandvika fredag 2. sept. ankomst ca.15:15

Dette tilbudet kommer i tillegg til annen offentlig transport, slik at mulighetene for å komme seg til og fra skal være gode.

Oppdatering 25.08.2022

Gardermoen: Står det DSV og hvilken holdeplass bussen står på i monitoren. Avreise 08:30

Sandvika står den på bussterminalen – den er merket. Avreise 09:00

Skulle du være forsinket så ring Roger i Askeladden på 992 14 970

Kurssamlinger

Første samling: 29. august – 2. september 2022 på Sundvolden Hotel. 
Andre samling: 23. – 24. januar 2023 (Radisson Blu Hotel & Conference Center på Alna i Oslo)
Tredje samling: 25. – 26. mai 2023 (Radisson Blu Hotel & Conference Center på Alna i Oslo)

Plan for innleveringer 

Internasjonal gruppe

Vi har med en mentor fra Stanford, som jobber sammen med en mentor fra Norge/Island.   
Rapporten skrives på engelsk, mens veiledningssamtaler vil være engelsk /norsk  
Er du interessert i dette – så send snarest, og innen 24. aug. e-post til eilif.hjeleth@ntnu.no 

Frist: onsdag 24. august

Pensumlitteratur og forberedelser til kursstart

Disse fire dokumentene bør leses før introduksjonsuken!

Komprimert versjon av IPD boken utviklet av DPR  
Lastes gratis ned fra: https://www.dpr.com/assets/docs/guide-to-integrating-project-delivery.pdf 21 sider

Integrated Concurrent Engineering, Samtidig prosjektering for byggeprosjekter 
Hermundsgård, M. (2017). Integrated Concurrent Engineering, Samtidig prosjektering for byggeprosjekter (Veileder). ÅF Engineering AS/SpeedUp/Prosjekt Norge. 20 sider  
http://v1.prosjektnorge.no/files/pages/635/artikler/veiledere/a5_veileder-ice.pdf   

A Simple Framework for Integrated Project Delivery 
Martin Fischer, Dean Reed, Atul Khanzode and Howard Ashcraft (2014). A Simple Framework for Integrated Project Delivery. Proceedings IGLC-22, June 2014, Oslo, Norway. 12 sider. 
Lastes gratis ned fra:   https://iglcstorage.blob.core.windows.net/papers/attachment-30b78560-b1d5-4c64-b478-acaa815e4bec.pdf 

Metrics in VDC projects  
Belsvik, M.R., Lædre, O., and Hjelseth E. (2019). Metrics in VDC projects. In: Proc. 27th Annual Conference of the International. Group for Lean Construction (IGLC), Dublin, Ireland, 12 sider  Lastes gratis ned fra:  https://iglc.net/Papers/Details/1749  

Anbefalt supplerende litteratur

Integrating Project Delivery 1st Edition  («IPD-boken») 
Martin Fischer, Howard W. Ashcraft,Dean Reed, Atul Khanzode   
Kan kjøpes på flere nettsteder: Amazon eller norske bokhandlere, f.eks. AdLibris – og andre

Lean Construction – Forstå og forbedre prosjektbasert produksjon  
Redaktør: Bo Terje Kalsaas,  
ISBN: 9788245021073 Utgitt: 2018 2017, 456 sider.
Kan kjøpes fra Fagbokforlaget. Kr. 479,-   eller andre bokhandlere. https://www.fagbokforlaget.no/Lean-construction/I9788245021073  

Frist for faglig forberedelse: Før mandag 29. august

Viktig: Fakturaadresse

Kursavgiften for BA6280 VDC-Certificate Program Norge kan sendes til deg privat, eller til en annen fakturamottaker. Du må registrere inn ønsket fakturaadresse på: 
https://evuweb.fsweb.no/evuweb/?inst=NTNU   innen 15. september 2022. Fakturaen sendes fra NTNU etter fristen har gått ut, og vil sendes til deg privat hvis annen fakturaadresse ikke er registrert innen fristen. 

Frist: Torsdag 15. september

Kontaktpersoner for mer informasjon

 • Opptak
 • Betaling av kursavgift
 • Betaling av semesteravgift
 • Tilgang til NTNU e-post og annet
 • Spørsmål som går på det administrative, økonomiske og/eller formelle med VDC-kurset

Marit Kvidal 
Seniorkonsulent 
Seksjon for etter- og videreutdanning 
E-post:     videre@ntnu.no 
Telefon:   73595260 

For spørsmål som ikke besvares av NTNU Videre – kontakt kurskoordinator Steinar Rasmussen – eventuelt emneansvarlig Eilif Hjelseth. 

Kurskoordinator 
Steinar Rasmussen 
Tilknyttet
Institutt for bygg- og miljøteknikk 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

NTNU: 
https://www.ntnu.no/ansatte/steinar.g.rasmussen 
E-post:   steinar.g.rasmussen@ntnu.no  
Mobil:    412 12 488 

Emneansvarlig 
Eilif Hjelseth 
Professor i digitalsering/BIM 
Institutt for bygg- og miljøteknikk  
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

NTNU:       https://www.ntnu.no/ansatte/eilif.hjelseth  
E-post:       eilif.hjelseth@ntnu.no  
Mobil:        952 66 100 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Personvernerklæring - åpnes i en ny fane