VDC-Certificate Program Norge – 2022

August 2022 - Juni 2023

Start: 25.08.2022
Slutt: 25.06.2023
Søknadsfrist: 31.05.2022

Sted for samlinger: Oslo-området

Pris: 54900 Kr
Studiepoeng: 15
Emnekode: BA6280

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser

Introduksjon

NTNU og Stanford Center for Professional Development inviterer til å delta på den tredje storskala VDC-sertifiseringen i Norge. Inntil 200 deltakere gjennomfører kurset samtidig og vil i løpet av en ni-månedersperiode delta på i tre samlinger på totalt ni dager. Kurset er unikt i sitt slag i Norge og vil gi deg stort læringsutbytte.

Professor Martin Fischer fra Departement of Civil and Environmental Engineering at Stanford university foreleser på kurset.

Kurset gir deg helhetlig kunnskap om Virtual Design and Construction (VDC), implementering av VDC og praktisk anvendelse av VDC i egen organisasjon/team/avdeling/prosjekt. Opplæringen er tilpasset norsk byggenæring.

 

Målgruppe

Kurset passer for alle som ønsker en helhetlig og dokumentert kompetanse (sertifisering) innen Virtual Design and Construction (VDC) for bruk i alle faser av prosjektets livssyklus innen bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen.

 

Emnebeskrivelse

VDC-Certificate Program Norge NTNU – Stanford

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse
Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Krav til dokumentasjon

Vi kan ikke godta CV som dokumentasjon på opptakskravet. Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må i tillegg dokumentere at de fyller de generelle språkkravene i norsk og engelsk

For de som ønsker å gå videre og ta en erfaringsbasert master er opptakskravet bachelorgrad innen teknologiske fag samt to års relevant yrkeserfaring.

 

Anbefalte forkunnskaper

Minimum to års relevant yrkeserfaring.

Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Samlingsbasert kurs over to semester med tre samlinger:

  • Første samling: 29. august – 2 september 2022
  • Andre samling: 24. – 25. januar 2023 (Oslo)
  • Tredje samling: 25. – 26. mai 2023 (Oslo)
Med forhold om endring i samlingsdatoer.
Første samling i uke 35 vil foregå på Sundvolden Hotel.

Undervisningen gis i form av forelesninger, diskusjoner, presentasjoner og oppgaver. Samlingene har obligatorisk oppmøte (minimum 80% deltakelse).

I tillegg vil det legges opp til møter med mentor, e-læring samt skriving av prosjektoppgave.

 

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Blackboard.

Eksamensbeskrivelse

Deltakeren må få godkjent 6 månedlige rapporter og en sluttrapport. Karakteren beregnes ut fra de tre beste månedlige rapportene (20% hver, totalt 60%) og sluttrapporten (40%). Karakterskala A-F. Alle hjelpemidler er tilgjengelige.

 

Pensumlitteratur/kursmateriell

Oppgis ved oppstart.

 

Annen informasjon

Praktisk informasjon og betingelser

Førstemann til mølla-prinsippet gjelder for opptak. Søknaden er individuell slik at du selv må registrere inn søknaden din.

Undervisningen vil foregå både på engelsk og norsk. Innleveringer kan skrives på norsk eller engelsk.

Hvis du ikke har norsk personnummer, vennligst ta kontakt med videre@ntnu.no

Vi tar forbehold om nok søkere.

 

Prisinformasjon

Pris: 54900 Kr

I kursavgiften inngår

  • Undervisning på samlinger
  • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
  • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
  • Sensur av eksamen

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

 

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap
Eilif Hjelseth , Professor, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Mobil: 952 66 100
Epost: eilif.hjelseth@ntnu.no
Martin Fischer , Professor, Stanford University

Kontakt

Marit Kvidal , NTNU VIDERE, studieadministrative spørsmål
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.